News

ประชุมผู้บริหาร ประธานสภาฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และนายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0091 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0122 DSC_0125 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0133

Comments are closed.