News

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0054

Comments are closed.