News

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056

Comments are closed.