News

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021

 

Comments are closed.