News

ประชุมประจำเดือนมกราคม 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น 3

Comments are closed.