News

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029

Comments are closed.