News

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0171 DSC_0174 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0193 DSC_0202 DSC_0206 DSC_0210 DSC_0221 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0257

Comments are closed.