News

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๓

 

 

 

Comments are closed.