News

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ข้าราชการ ลูกจ้างเเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

 

Comments are closed.