News

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0006 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033

Comments are closed.