News

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0041

Comments are closed.