News

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินฯ

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0051

Comments are closed.