News

ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.