News

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายอรุณ ชินวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ. สระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.