News

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานฯ

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0002DSC_0003 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0012-2 DSC_0013

Comments are closed.