News

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่๑๐/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0264 _DSC0265 _DSC0266 _DSC0267 _DSC0269 _DSC0270 _DSC0271 _DSC0274 _DSC0276 _DSC0277

 

Comments are closed.