News

ประชุมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)  นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อสอบถามถึงปัญหา และร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานร่วมกัน เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมซักซ้อมการเเข่งขันกีฬากับทีมนักกีฬาของ อบจ. สระเเก้ว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0041 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0069 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0121 DSC_0125 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0141

 

Comments are closed.