News

ประชุมการจัดกิจกรรม”วันไทยอาสาป้องกันชาติ”

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมกำหนดจัดกิจกรรม “วันไทยอาสาป้องกันชาติ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0031

Comments are closed.