วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น 3

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว