News

นายก อบจ.สระแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ Big cleaning ตลาดโรงเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม Big cleaning ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อฉีดล้างทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณโดยรอบและภายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการที่ค้าขายภายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภออรัญประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เน้นย้ำถึงมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนลดการแพร่เชื้อ ป้องกันตนเอง และป้องกันผู้อื่น ด้วยการอยู่บ้าน งดการรวมกลุ่ม หรือไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน ทานอาหารปรุงสุกร้อนและไม่ทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Comments are closed.