News

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการ ชนิดพับได้ (วีลแชร์) จำนวน ๑ คัน และอุปกรณ์ช่วยเดิน แบบ ๔ ขา (วอล์คเกอร์) จำนวน ๓ ตัว แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

Comments are closed.