News

ทำบุญประจำปี ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดพิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมรดน้ำขอพรจาก นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0153

Comments are closed.