News

ทำบุญตักบาตรประจำปีตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีตลาดโรงเกลือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะผู้บริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำโดย นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดฯ ตลอดจน พ่อค้า แม่ค้า ทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชา โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการค้าขายชาวไทย ชาวกัมพูชาที่ประกอบการค้าขายในตลาดต่างๆ บริเวณโรงเกลือ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0008 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0034 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0117

Comments are closed.