News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ.กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๔.๐๐ น.

DSC_0016 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0035

Comments are closed.