News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการตลาด การจัดการขยะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.