News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0079 DSC_0084 DSC_0088

Comments are closed.