News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

IMG_7212 IMG_7216 IMG_7222 IMG_7226 IMG_7227 IMG_7228 IMG_7234 IMG_7237 IMG_7239 IMG_7243 IMG_7246 IMG_7247 IMG_7253 IMG_7257 IMG_7258 IMG_7261 IMG_7266 IMG_7268 IMG_7271 IMG_7273 IMG_7276

Comments are closed.