News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบจ.สระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0043DSC_0007 DSC_0013 DSC_0026DSC_0030 DSC_0033DSC_0034 DSC_0036DSC_0001-2 DSC_0002

 

Comments are closed.