News

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดฯ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้ ถ่ายโอนเข้ามาอยู่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว แห่งใหม่ คือโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตั้งอยู่ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0010 DSC_0017 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0058 DSC_0063

 

Comments are closed.