News

ดำเนินการปรับปรุุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง เข้าทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเส้นบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยทำการเปิดปากแผลถนน และลงหินคลุกบดอัด แล้วฉีดพ่นด้วยพรายโค้ด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comments are closed.