News

ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านนางาม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อถนนสายบ้านนางาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Comments are closed.