News

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรม เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรม เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2563
.
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี และนายนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
.
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 58 คัน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้ง 58 ตำบล ในเขตจังหวัดสระแก้ว เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระแก้วและ นายก อบจ.สระแก้วอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้

#เลือกตั้งอบจ_สระแก้ว
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.