News

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0052

Comments are closed.