News

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0095 DSC_0103 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0182 DSC_0187 DSC_0189 DSC_0192 DSC_0194 DSC_0198 DSC_0204 DSC_0212 DSC_0217 DSC_0219

Comments are closed.