News

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.