News

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) เพื่อเป็นการน้อมล้ำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้ว โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.