วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราชและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว