News

งานพิธีฌาปนกิจศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว ณ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว ณ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

Comments are closed.