News

งานฌาปนกิจศพ นายปรีชา คงเมือง

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายปรีชา คงเมือง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

01 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Comments are closed.