News

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และกิจกรรมการละเล่น พร้อมของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย

 

Comments are closed.