News

กิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ (ช่วงเย็น)

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีรวมพลังและสวนสนามของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในกิจกรรมรวมพลังมวลชน “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรีสุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๑ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0041 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0069 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0093 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0121 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_00157 DSC_00158

Comments are closed.