News

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในโครงการกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.