News

กิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องด้วย กองกำลังบูรพา จัดกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน ในโครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเชื่อมโยงผืนป่าของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน โดยมี พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0033

Comments are closed.