News

กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมอ่านสาร์นวันเด็กประจำปีนี้ของ นายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมเต็นท์นิทรรศการ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วทั้ง ๑๑ แห่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ไว้ ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”

DSC_0025 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0158 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0172 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0196 DSC_0202 DSC_0206 DSC_0209 DSC_0212 DSC_0216 DSC_0224 DSC_0231 DSC_0241 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0274 DSC_0276 DSC_0282 DSC_0285 DSC_0288 DSC_0291 DSC_0295 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0302 DSC_0308 DSC_0311 DSC_0315 DSC_0318 DSC_0326 DSC_0330 DSC_0337 DSC_0343 DSC_0352 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0365 DSC_0367 DSC_0372 DSC_0376 DSC_0379 DSC_0385 DSC_0393 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0504 DSC_0505 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0508 DSC_0509 DSC_0510 DSC_0511 DSC_0512 DSC_0513 DSC_0514 DSC_0515

Comments are closed.