News

การไปเยี่ยมและร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้แวะไปเยี่ยมและร่วมพูดคุยกับ ผอ.หนุ่มไฟแรง นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ (ร.พ.วัฒนานคร) ถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยรอบตัวโรงพยาบาลฯ รวมถึงเรื่องการข่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ,ผู้ป่วยติดเตียง,และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รวดเร็ว เพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และยังได้ร่วมสนับสนุนเสื้อกีฬาให้กับสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จำนวน 392 ตัว เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 2563 โดยมี นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปีนี้สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.