News

การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Pre Rally ๒๐๑๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระเเก้ว โดยท่านนายกทรงยศ เทียนทองได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ Pre Rally ๒๐๑๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใช้เส้นทางการแข่งขัน ในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0011DSC_0080DSC_0079 DSC_0086DSC_0096-2DSC_0034DSC_0018 DSC_0039

Comments are closed.