News

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ตลอดจนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนต่างให้ความสนใจ และร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.