News

การประชุมตรวจเยี่ยม หนุนเสริม และหารือการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยม หนุนเสริม และหารือการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

โดยประชุมร่วมกับ นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดสระแก้ว พร้อมกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 1669

Comments are closed.