News

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการบริหารจัดการ

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.