News

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.